Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? - SAMSUN PSİKOTERAPİST

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? - SAMSUN PSİKOTERAPİST

Obsesif Kompulsif Bozukluk:

 Bireylerin zihinlerinden geçen, mantıksız olduğunu bildikleri düşüncelerin ve korkuların,  insanları çeşitli davranışlarda bulunmalarına zorlayan psikolojik bir rahatsızlıktır. Genel olarak kişiler takıntılı(obsesif) düşüncelerinden kurtulmak için zorlayıcı(kompulsif) bir davranışı gerçekleştirmek durumunda kalabilir.

Peki obsesif- kompulsif bozukluğun türleri nelerdir? inceleyelim..

 Obsesyon Türleri

 1. Kirlenme, bulaşma obsesyonu: eşyalara ve insanlara temas etmekten kaçınırlar
 2. Kuşku obsesyonu: bir şeyin yapılıp yapılmadığı ile ilgili duyulan yoğun kaygı duyma durumudur. Ocağın altını kapatıp kapatmama, fişi prizden çekip çekmeme ya da iş yerinin kapısını kilitleyip kilitlememe konusunda sürekli kuşkuya düşme.
 3. Simetri düzenleme obsesyonları: çevrelerindeki eşyaların sürekli bir simetri içerisinde olması isteğidir.
 4. Cinsel obsesyonlar: sürekli zihninden utanç ve kabul edilemez olduğu düşünülen cinsel içerikli imgelere sahip olma.
 5. Somatik obsesyonlar: hayati olarak tehlikeli olduğunu düşündüğü hastalıklara yakalanma ya da bir şekilde bunların bulaşması korkusudur.

 Kompulsiyon Türleri

 1. Temizleme kompulsiyonları: Sürekli el yıkama, ev eşyalarını tekrar tekrar temizleme ve banyo yapma durumu.
 2. Kontrol etme kompulsiyonları: fişin prizden çekilip çekilmediğini defalarda kontrol etme davranışı.
 3. Düzenleme kompulsiyonları: simetri konusunda eşyaları belirli bir düzen içerisinde tutma davranışıdır.
 4. Tekrarlama kompulsiyonları: bazı davranışların her seferinde belirli bir tavırla ve sayı ile yapılması davranışıdır. Örneğin kapıyı 4 kere vurup açmak gibi.
 5. Sayma kompulsiyonları: belirli şeyleri sayma girişimidir. Mozaik desenlerini, yolda arabaları, araba plakalarını, evleri,,

 Obsesif kompulsif bozukluğa sahip olan kişilerde bulunan bazı düşünce çarpıtmaları;

 • Kişinin aklına gelen kötü bir durumun gerçekleşeceğine inanması.
 • Sıradan olayları felaketleştirme durumu sıradan bir soğuk algınlığını verem zatürre gibi ciddi hastalıklara yakalandığını düşünebilir.
 • Belirsizlik durumlarında ve kontrol edemediği olaylarda rahatsız olurlar.
 • Hataya karşı toleransları azdır ve mükemmeliyetçi bir tavırları vardır.
 • Genel olarak olaylara karşı kötümser bir bakış açısına sahip olabilirler.
 • Ya olursa tarzı cümle kalıplarını kullanırlar, ya çocuklarıma zarar verirsem, ya ocağı kapatmadıysam .

 Bu tür düşünce ve davranışlar günlük hayatınızı büyük oranda aksatmaya başlamışsa mutlaka bir uzman desteği almak gerekir. Bu desteği alabileceğiniz ruh sağlığı uzmanları ( psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, ve psikologlardır).

 Obsesif Kompulsif Bozuklukla Baş Etme

OKB günlük yaşam kalitesini ciddi derecede düşüren bir rahatsızlıktır. Sosyal çevresi ve iş hayatlarında da önemli problemlere sebep olabilmektedir.

Psikoterapi: Bilişsel Davranışçı Terapi modeliyle birlikte kişilerin kaygıya sebep olan düşünceleriyle yüzleşerek rahatsızlık verici düşüncelerine karşı sönme ve alışma durumunun oluşturulması hedeflenmektedir. Bilişsel davranışçı terapiler hem davranışın giderilmesinde hem de tekrar oluşmasını önlemede ciddi başarıya sahiptir. Obsesif kompulsif bozukluk profilindeki çarpıtılmış ve genellenmiş düşünceler işlevsel düşüncelerle değiştirilmeye çalışılır.

(Psikololojik danışmanlık ücret bilgisini online randevu formundan bize sorabilir ya da  ofis numaramızdan bizi arayabilirsiniz.)

                                                                                                                                                            İrem KAYIR

                                                                                                                                              Samsun Uzm.Psk.Dan/Psikoterapist