Zeka Testleri• Wisc-R Zeka Testi: WISC-R yaş grubu olarak 6-16 yaşları arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Her biri genel zeka bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçen WISC-R zeka ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere ikiye ayrılan bir sınıflama da çocuğa sunulmaktadır. Sözel bölümü oluşturan alt testle Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama ve Sayı Dizisi’dir. Performans bölümündeki alt testler ise Resim Tamamlama, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Resim Düzenleme, Şifre ve Labirentlerden oluşmaktadır. WISC–R zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebileceksiniz. Zeka seviyesine uygun yönlendirme ve rehberlik yapabileceksiniz.


• Cattel Zeka Testi: Yaş Grubu: 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.Zeka-Performans testidir.Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.


• Porteus Labirentler Testi:7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.


• Good Enough- Harris Bir İnsan Çiz Testi:GOOD ENOUGH – HARRiS Bir insan Çiz Testi
Ölçtüğü davranış/nitelik: Zeka.Performans testi olup grup olarak da uygulanır. 7,8 ve 9 yaş çocuklarına uygulanabilir.
Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur.
Kapsamı: Zekayı ölçmek amacıyla geliştirilen testin iki alt testi vardır.