Oyun Terapisi


Psikolojik sağlığın temelleri yaşamın ilk yıllarında atılmaktadır. Bebeğin ilk etkileşimde bulunduğu kişi olan anne ile arasında meydana gelen güvenli bağ ilişkisi çocuk için bu zemini oluşturmaktadır. 

İlk etkileşimin, iletişimin önemini yaşamımız boyunca görmekteyiz. Çocuğun anne ile kurduğu bağ ilişkisi güven temeline dayanıyorsa gelecek hayatında insanlarla ilişki kurma ve devam ettirmede zorluk yaşamayacağı, eğer ki bu bağ güvenli değil ise diğer insanlarla ilişkilerinde problemler yaşanacağı düşünülmektedir. Bu yüzden çocuk danışmanlığında aile ile çalışmak zorunlu kanaldır.

Okul öncesi dönem 3-6 yaş arası çocukların seçim yapmaya, hayatı yavaş yavaş deneyimlemeye başladığı dönemdir. Çocuklar bu dönemde oyunları ve oyuncakları bu yaşam deneyimlerini oluştururken birer aracı olarak kullanmaktadırlar. Ortaya çıkan bir probleme çözüm yolu aradıkları ve oluşturdukları, yeni öğrenmelerin meydana geldiği bir dünyadır oyun. Bu sebeple de çocuğun zeka, kişilik, öğrenme ve psikolojik gelişimini destekleyici bir etkiye sahiptir.

Yetişkinler için psikoterapi ne ise çocuklar için oyun terapisi odur. Çocuklar onları zorlayan şeyleri üzüntülerini, yaşadıkları problemleri  ifade etmekte güçlük çekerler ya da ifade edemezler. Bunu oyun ve oyuncaklarla yansıtırlar. Çocukların problemlerini fark etmek ve davranışlarının çözümlenerek çocuğun yüzleşmesini  ve kontrol sahibi olmasını sağlamada oyun terapisi güçlü bir tekniktir.

Ayrıca çocukların yaşamış olduğu duygusal çatışmaları çözümlemekle birlikte bilişsel beceri alanını da desteklemektedir. Oyun terapisi çocuğun gelişimini ve yaratıcılığını destekletici bir etkiye sahiptir. Özgür ve koşulsuz kabul edildikleri bir ortamda problemlerine çözüm aramaları , farklı nesneleri farklı şekillerde kullanmaları, korkmadan bu süreci yönetmeleri çocuklarda bilişsel becerilerin yaratıcı düşünmenin gelişimini hızlandırmaktadır.

Oyun esnasında açığa çıkarılan duygu ve düşünceler,  çatışmalar seansta uzman kişi eşliğinde yeniden yapılandırılacaktır. Bu yönü ile oyun terapisi normal evde oynanan oyundan farklıdır.

Oyun terapisi de çocukla terapist arasında oluşturulan güven ilişkisi önem taşımaktadır. Terapi ilk olarak güven ilişkisi ile başlar.

Oyun terapisinin kullanıldığı alanlar;  kardeş kıskançlığı, öfke yönetimi, tırnak yeme, alt ıslatma, okul fobisi, dikkat eksikliği, özgüven eksikliği, çekingenlik, yas , yeme problemleri, kaygı bozuklukları, korku problemleri , aile yaşanılan problemler, boşama, uyku bozuklukları, davranışsal gerilemeler, ayrılma korkusu, saldırgan davranışlar, gibi problem alanlarında oyun terapisinden faydalanılmaktadır.

İrem KAYIR

Uzman Psikolojik Danışman & Psikoterapist

Samsun Pedagog fiyat bilgisi için arayabilir ya da iletişim formumuzu kullanabilirsiniz. 

TelefonWhatsappRandevu AlYol Tarifi