Aile Danışmanlığının Amaçları


Aile Danışmanlığında Başlıca Hedefler


Aile, üyelerinin ruh sağlığı üzerinde etki sahibi olan bir sistemdir. Aile üyelerinin  birbirleri ile olan ilişkilerinin niteliği, bazen üyelerin ruh sağlığını olumlu etkilerken bazen de negatif olarak etkileyebilmektedir. Samsun evlilik danışmanlığı sürecinde bireyler ilişkilerindeki kısır döngüleri keşfederek  farkındalık süreci geçirirler.


Evlilik danışmanlığı  tartışmanın hiç yaşanmadığı bir evliliği amaçlamamaktadır. Kişilerin öncelikle doğru iletişim yolları ile nasıl tartışabileceğini ve nasıl uzlaşabileceğini hedeflemektedir.


Yıllarca aynı konu üzerinde hala tartışıyor olmak aslında karşımızdaki kişiyle çoğu zaman sağlıklı bir temasımızın olmadığı düşüncesini aklımıza getirebilmektedir. Çünkü bir tartışmayı sağlıklı bir şekilde yönetebilirsek gün sonunda bir çözüme ulaşabilme şansımız olabilir. Ancak çoğu zaman kişilerin tartışmalardaki hedefinin kendi haklılığını kendi suçsuzluğunu ya da tamamen karşı tarafın suçluluğunu ispat etmek adına sürdürdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bu sebeple de hedeflenilen konulardan biriside eşlerin birbirleriyle yargısız ve suçlayıcı bir üslup takınmadan temas kurabilmelerini sağlamaktır.Bu süreçte en önemli edinim ise kişilerin birbirlerini koşulsuz kabul edebilmelerini sağlamak adına olacaktır.

Kişilerin ortak ilgi alanlarını keşfetmeleri evlilik için ne kadar büyük öneme sahipse  farklılıklarını da kabul etmeleri, evliliğin devamı için en az onun kadar öneme sahiptir. Kişilerin karşılıklı olarak empati kurabilmelerini  ve sağlıklı iletişim kanallarını kullanabilme becerilerini sağlamak ise evlilik danışmanlığı sürecinde danışanlara sağlanan çalışmalardır. 

Evlilik danışmanlığı süreci sadece yolunda gitmeyen evlilikler için başvurulan bir alan değildir. Çiftler arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları ya da oluşabilecek kriz durumlarını kişilerin iyi yönetebilmelerini  sağlamaları içinde başvurulabilen bir danışmanlık alanıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri ve ilişkileri destek programları sıklıkla uygulanmaktadır.

Yapılan bazı çalışmalar bizlere özellikle evliliğin ilk birkaç yılı içerisinde boşanmaların meydana geldiğini göstermektedir. Bunun sebeplerinden biride yeni evli çiftin uyumsuzluk yaşaması ve çatışmayı yönetememesi olabilmektedir.

Evlilik danışmanlığı süreci ailelerin uzun süredir yaşamış olduğu çözümsüz kalmış kısır döngülerin farkına varılmasını ve çiftlerin çözümün bir parçası olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Yıllardır çözülemeyen tartışmaların içerisinde iseniz ve evliliğinizden ümidinizi yitirmiş hissediyorsanız evlilik danışmanlığına baş vurmak önemli bir karar olabilmektedir.
Bazı durumlarda çiftler arasında yaşanılan problemlerin sebebi kişilerin bireysel problemi olabilmektedir. Örneğin yıllardır öfke problemi yaşayan bir kimsenin evlilik içerisinde sözel ya da fiziksel  şiddete başvurması kaçınılmaz olabilmektedir. Evlilik danışmanlığı süreci kişilerin bireysel problemlerine de ışık tutabilmektedir.

Evlilik danışmanlığı sürecinde Samsun Çift Terapisti İrem Kayır olarak bize baş vuran danışanlarımıza çeşitli test ve ölçme araçlarımızla danışanlarımızın kişisel özelliklerini analiz ederek kişilerin hem ilişkisel anlamda hemde bireysel anlamda  ihtiyacı olan  desteği onları sunmaktayız.


İrem Kayır
Uz. Psikolojik Danışman & Aile Danışmanı

TelefonWhatsappRandevu AlYol Tarifi